Advanced search

Searching in title Opera Slavica 2017, vol. 27, iss. 2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 9 of 9

Article
Mrázková, Hana. Sémantické pole mluvit s příznakem intenzity: problémy překladu. Opera Slavica. 2017, vol. 27, iss. 2, pp. 19–30.

Article
Slovák, Václav. Sborník z brněnské rusistické konference (2015). Opera Slavica. 2017, vol. 27, iss. 2, pp. 66–69.

Article
Trösterová, Zdeňka. Mezinárodní kolektivní monografie na pomezí jazyka a literatury. Opera Slavica. 2017, vol. 27, iss. 2, pp. 61–66.

Article
Slovák, Václav. Neshodný přívlastek v ruštině a češtině a problematika jeho vymezení. Opera Slavica. 2017, vol. 27, iss. 2, pp. 31–43.

Article
Richterek, Oldřich. Za PhDr. Ludmilou Rejmánkovou, CSc. (13.8.1923–7. 2.2017). Opera Slavica. 2017, vol. 27, iss. 2, pp. 57–58.

Article
Charciarek, Andrzej. Параллельный корпус InterCorp в переводной лексикографии. Opera Slavica. 2017, vol. 27, iss. 2, pp. 5–17.

Article
Errata. Opera Slavica. 2017, vol. 27, iss. 2, pp. 71.

Article
Krejčí, Pavel. O čtyřjazyčném tematickém slovníku. Opera Slavica. 2017, vol. 27, iss. 2, pp. 59–61.