Advanced search

Searching in title Pro-Fil 2013, vol. 14. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 23 of 23

Issue
Pro-Fil, 2013, vol. 14, issue 2.

Issue
Pro-Fil, 2013, vol. 14, issue 1.

Article
Pichová, Dagmar. Du Marsaisuv Filozof. Pro-Fil. 2013, vol. 14, iss. 1, pp. 2–6.

Article
Kočandrle, Radim. Anaximenova koncepce oběhu nebeských těles. Pro-Fil. 2013, vol. 14, iss. 1, pp. 14–29.

Article
Šarot, Tali. V mé hlavě někdo je, ale já to nejsem. Pro-Fil. 2013, vol. 14, iss. 1, pp. .

Article
Chalupská, Martina. Hooker, C. A. (ed.) - Handbook of The Philosophy of Science. Philosophy of Complex Systems. Pro-Fil. 2013, vol. 14, iss. 1, pp. 58–68.

Article
Ramachandran, V. S.. Křiklavé barvy a žhavé novinky : synestézie. Pro-Fil. 2013, vol. 14, iss. 1, pp. .

Article
Zouhar, Marián. Je možné brániť kontextualizmus? Odpoveď Lukášovi Likavčanovi. Pro-Fil. 2013, vol. 14, iss. 1, pp. 30–39.

Article
Roztočilová, Jana. Ladislav Kvasz - Jazyk a zmena. Pro-Fil. 2013, vol. 14, iss. 1, pp. 48–51.

Article
Du Marsais, César Chesneau. Filozof (1743). Pro-Fil. 2013, vol. 14, iss. 1, pp. 7–13.

Article
Brázda, Radim. Editorial. Pro-Fil. 2013, vol. 14, iss. 1, pp. 1.

Article
Gazzaniga, Michael S.. Čtení mysli. Pro-Fil. 2013, vol. 14, iss. 1, pp. .

Article
Eagleman, David. [Teolog Keith Ward napsal: "Jediným smyslem, proč mluvíme o duši ...]. Pro-Fil. 2013, vol. 14, iss. 1, pp. .

Article
Holzbachová, Ivana. Miloš Kratochvíl - Francouzská epistemologie. Pro-Fil. 2013, vol. 14, iss. 1, pp. 52–57.

Article
Žáčková, Eva. Proč by se měl filozof vědy zajímat o simulace?. Pro-Fil. 2013, vol. 14, iss. 1, pp. 40–47.

Article
Petrželka, Josef. Platónova a Aristotelova teorie těžkého a lehkého, jejich zdroje a důsledky. Pro-Fil. 2013, vol. 14, iss. 2, pp. 2–18.

Article
Klímová, Petra. Adamův obraz v anglických encyklopedických pracích raného novověku. Pro-Fil. 2013, vol. 14, iss. 2, pp. 25–43.

Article
Brázda, Radim, Horyna, Břetislav. Bory šumí po skalinách - rozhovor s Břetislavem Horynou. Pro-Fil. 2013, vol. 14, iss. 2, pp. .

Article
Pavlas, Petr. Přírodní filosofie Tommasa Campanelly. Pro-Fil. 2013, vol. 14, iss. 2, pp. 44–63.

Article
Vanžura, Marek. Letní škola fenomenologie a filozofie mysli. Pro-Fil. 2013, vol. 14, iss. 2, pp. .

Article
Cepko, Jaroslav. Duša poetická a duša filozofická : k Platónovmu dialógu Faidón. Pro-Fil. 2013, vol. 14, iss. 2, pp. 19–24.

Article
Brázda, Radim. Editorial. Pro-Fil. 2013, vol. 14, iss. 2, pp. 1.