Advanced search

Searching in title Pro-Fil 2012, vol. 13. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 24 of 24

Article
Bělohrad, Radim. 7. mezinárodní konference aplikované etiky v Sapporu, 26.–28. 10. 2012. Pro-Fil. 2012, vol. 13, iss. 2, pp. .

Article
Likavčan, Lukáš. Význam kontextu. Pro-Fil. 2012, vol. 13, iss. 2, pp. .

Article
Kratochvíl, Miloš. K hermeneutice vědeckých teorií cestou Hélène Metzgerové. Pro-Fil. 2012, vol. 13, iss. 2, pp. 58–74.

Article
Svačinová, Iva. Epistemologické výzvy platonismu a Gödelovo pojetí matematické intuice. Pro-Fil. 2012, vol. 13, iss. 2, pp. 4–27.

Article
Brázda, Radim. Editorial. Pro-Fil. 2012, vol. 13, iss. 2, pp. 1.

Article
Nickl, Peter. Gibt es noch Laster?. Pro-Fil. 2012, vol. 13, iss. 1, pp. 2–7.

Article
Stránský, Michal. Definice lži. Pro-Fil. 2012, vol. 13, iss. 1, pp. 29–38.

Article
Picha, Marek. Role myšlenkového experimentu ve vědě a filozofii. Pro-Fil. 2012, vol. 13, iss. 1, pp. 39–40.

Article
Likavčan, Lukáš. Nothing but the Truth (9.–11. 3. 2012, Vídeň). Pro-Fil. 2012, vol. 13, iss. 1, pp. .

Article
Klimeš, Jan. Seeking the pattern of aesthetic value in a work of art. Pro-Fil. 2012, vol. 13, iss. 1, pp. 8–28.

Article
Brázda, Radim. Editorial. Pro-Fil. 2012, vol. 13, iss. 1, pp. 1.

Article
Horský, Jan, Likavčan, Lukáš. Studentská vědecká konference KFI FF OU (28. 3. 2012, Ostrava). Pro-Fil. 2012, vol. 13, iss. 1, pp. .

Article
Pezlar, Ivo. Je nemonotónní logika logikou?. Pro-Fil. 2012, vol. 13, iss. 1, pp. 41–51.

Issue
Pro-Fil, 2012, vol. 13, issue 2.

Issue
Pro-Fil, 2012, vol. 13, issue 1.

Article
Hrubec, Marek. Idea otroctví v dějinách evropského a severoamerického myšlení. Pro-Fil. 2012, vol. 13, iss. 2, pp. 88–92.

Article
Bečvářová, Monika. "Nature's Bastards" z Royal Society: obhajoba přírodní filosofie v díle Margaret Cavendishové (1623-1673). Pro-Fil. 2012, vol. 13, iss. 2, pp. 42–57.

Article
Padilla Gálvez, Jesús. Euklidovský prostor a zorný prostor jako estetický problém. Pro-Fil. 2012, vol. 13, iss. 2, pp. 2–3.

Article
Vvotava, Jan. Parapsychologie a pojem replikace. Pro-Fil. 2012, vol. 13, iss. 2, pp. 28–41.

Article
Horský, Jan, Bystroňová, Monika, Helmich, Tomáš, Likavčan, Lukáš. Česko-slovenská studentská filosofická konference FILEX 2012 (23.–25. 11. 2012). Pro-Fil. 2012, vol. 13, iss. 2, pp. .

Article
Polské filosofické myšlení a medicína (Ostrava, Košice 2012). Pro-Fil. 2012, vol. 13, iss. 2, pp. .