Advanced search

Searching in title Museologica Brunensia 2014, vol. 3, iss. 4 (Jaro 2014). If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 19 of 19

Article
Csütörtökyová, Dita. Muzeológia a kultúrne dedičstvo č. 2/2014. Museologica Brunensia. 2014, vol. 3, iss. 4 (Jaro 2014), pp. 47–48.

Article
Kinoshita, Harumi. How the strategies of cultural diffusion build a museum territory. Museologica Brunensia. 2014, vol. 3, iss. 4 (Jaro 2014), pp. 14–23.

Article
Kirsch, Otakar. Editorial; redakční rada. Museologica Brunensia. 2014, vol. 3, iss. 4 (Jaro 2014), pp. 3.

Article
Li, Ailing, Chen, Yunfa. Museums in the context of globalization. Museologica Brunensia. 2014, vol. 3, iss. 4 (Jaro 2014), pp. 8–12.

Article
Mikulášková, Monika. Svět tajemných Baltů v MZM. Museologica Brunensia. 2014, vol. 3, iss. 4 (Jaro 2014), pp. 50–55.

Article
Technické specifikace a ceník inzerce 2014. Museologica Brunensia. 2014, vol. 3, iss. 4 (Jaro 2014), pp. 59.

Article
Veselská, Dana. Podpora vzdělávacích a tréninkových programů pro zaměstnance muzeí z finančních prostředků Evropské unie : příklady z praxe. Museologica Brunensia. 2014, vol. 3, iss. 4 (Jaro 2014), pp. 38–41.

Article
Sperandio Rangel, Vera Maria. Genetics Museum – strength and challenge. Museologica Brunensia. 2014, vol. 3, iss. 4 (Jaro 2014), pp. 36–37.

Article
Mrázová, Lenka. Muzeo50 – Mezinárodní konference u příležitosti 50. výročí zahájení výuky muzeologie v Brně. Museologica Brunensia. 2014, vol. 3, iss. 4 (Jaro 2014), pp. 45.

Article
Lacová, Dana. Taká bola Petržalka : Petržalka v rokoch 1919–1946. Museologica Brunensia. 2014, vol. 3, iss. 4 (Jaro 2014), pp. 56–57.

Article
Cassola, Virginia. alam al-matāhif: museum studies in Saudi Arabia. Museologica Brunensia. 2014, vol. 3, iss. 4 (Jaro 2014), pp. 24–33.

Article
Verbyc'ka, Polìna Vasylìvna. Historical memory problems reflected in the tasks of museum. Museologica Brunensia. 2014, vol. 3, iss. 4 (Jaro 2014), pp. 4–7.

Article
Pravidla pro přispěvatele. Museologica Brunensia. 2014, vol. 3, iss. 4 (Jaro 2014), pp. 58.

Article
Back matter. Museologica Brunensia. 2014, vol. 3, iss. 4 (Jaro 2014), pp. .

Article
Obsah čísla. Museologica Brunensia. 2014, vol. 3, iss. 4 (Jaro 2014), pp. 3.

Article
Hanzelková, Zuzana. Úloha muzeí v oblasti neformálního vzdělávání – praktická ukázka využití putovní výstavy. Museologica Brunensia. 2014, vol. 3, iss. 4 (Jaro 2014), pp. 42–44.

Article
Vyzinová, Barbora. Tezaurace a prezentace kulturního dědictví minorit ve sbírkových a výstavních programech muzeí a galerií. Museologica Brunensia. 2014, vol. 3, iss. 4 (Jaro 2014), pp. 48–49.

Article
Mikulášková, Monika. [Poláková, Zdena a kol. Inspiration muzejní pedagogiky 1]. Museologica Brunensia. 2014, vol. 3, iss. 4 (Jaro 2014), pp. 46–47.

Article
Dolák, Jan. Dokumentace současnosti a nedávné historie : domácí a zahraniční přístupy. Museologica Brunensia. 2014, vol. 3, iss. 4 (Jaro 2014), pp. 34–35.