Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1960, vol. 9. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 23 of 23

Article
Firbas, Jan. [Carey, O.V. Mind the stop: a brief guide to punctuation with a note on proof-correction]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 159–160.

Article
Bauer, Jaroslav. Připravovaná vědecká konference. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 160–161.

Article
Bauer, Jaroslav. К вопросу о происхождении союзов. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 5–18.

Article
Grepl, Miroslav. Předmětový genitiv v jazyce Tylovy prózy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 29–40.

Article
Večerka, Radoslav. [Slovník jazyka staroslověnského]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 147–150.

Article
Pelikán, Jarmil. [Šaunová, Iza. Jazyk polský: příručka pro vysoké školy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 156–157.

Article
Dubský, Josef. L'inversion en espagnol. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 111–122.

Article
Beneš, Pavel. Étude sur la position de l'épithète en roumain. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 94–110.

Article
Chloupek, Jan. K podstatě lidového nářečí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 133–135.

Article
Bauer, Jaroslav. [Birnbaum, Henrik. Untersuchungen zu den Zukunfteumschreibungen mit dem Infinitiv im Altkirchenslavischen: ein Beitrag zur historischen Verbalsystem des Slavischen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 150–152.

Article
Mrázek, Roman. К вопросу о функциях беспредложного творительного падежа. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 41–52.

Article
Beck, Stanislav. Poznámky ke vztahu německého jazyka a verše. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 69–78.

Article
Jelínek, Milan. Postavení slovesa v obrozenských odborných textech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 19–28.

Article
Šlosar, Dušan. [Jazykovedné štúdie. Sv. II, Dialektológia]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 152–156.

Article
Masařík, Zdeněk. [Filičeva, N.I. История немецкого языка]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 157–159.

Article
Výměna - Обмен - Bücheraustausch - Books received. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 162–164.

Article
Bartoš, Lubomír. Zvukový obraz španělštiny ve srovnání s češtinou na podkladě fonémových statistik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 123–132.

Article
Bauer, Jaroslav, Večerka, Radoslav. [Славянский сборник]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 145–147.

Article
Pačesová, Jaroslava. Two new studies on pedolinguistics. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 136–142.

Article
Vachek, Josef. The decline of the phoneme /r/ in english. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 79–93.

Article
Dubský, Josef. Z jihoamerické lingvistiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 143–144.

Article
Žaža, Stanislav. Zvláštnosti ve shodě přívlastku s řídícím členem v ruštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, vol. 9, iss. A8, pp. 53–68.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná, 1960, vol. 9, issue A8.