Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1960, roč. 9. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 23 z celkového počtu 23

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná, 1960, vol. 9, issue A8.

Článek
Bauer, Jaroslav. [Birnbaum, Henrik. Untersuchungen zu den Zukunfteumschreibungen mit dem Infinitiv im Altkirchenslavischen: ein Beitrag zur historischen Verbalsystem des Slavischen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 150–152.

Článek
Mrázek, Roman. К вопросу о функциях беспредложного творительного падежа. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 41–52.

Článek
Beck, Stanislav. Poznámky ke vztahu německého jazyka a verše. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 69–78.

Článek
Jelínek, Milan. Postavení slovesa v obrozenských odborných textech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 19–28.

Článek
Šlosar, Dušan. [Jazykovedné štúdie. Sv. II, Dialektológia]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 152–156.

Článek
Masařík, Zdeněk. [Filičeva, N.I. История немецкого языка]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 157–159.

Článek
Výměna - Обмен - Bücheraustausch - Books received. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 162–164.

Článek
Bartoš, Lubomír. Zvukový obraz španělštiny ve srovnání s češtinou na podkladě fonémových statistik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 123–132.

Článek
Bauer, Jaroslav, Večerka, Radoslav. [Славянский сборник]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 145–147.

Článek
Pačesová, Jaroslava. Two new studies on pedolinguistics. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 136–142.

Článek
Vachek, Josef. The decline of the phoneme /r/ in english. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 79–93.

Článek
Dubský, Josef. Z jihoamerické lingvistiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 143–144.

Článek
Žaža, Stanislav. Zvláštnosti ve shodě přívlastku s řídícím členem v ruštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 53–68.

Článek
Firbas, Jan. [Carey, O.V. Mind the stop: a brief guide to punctuation with a note on proof-correction]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 159–160.

Článek
Bauer, Jaroslav. Připravovaná vědecká konference. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 160–161.

Článek
Bauer, Jaroslav. К вопросу о происхождении союзов. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 5–18.

Článek
Grepl, Miroslav. Předmětový genitiv v jazyce Tylovy prózy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 29–40.

Článek
Večerka, Radoslav. [Slovník jazyka staroslověnského]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 147–150.

Článek
Pelikán, Jarmil. [Šaunová, Iza. Jazyk polský: příručka pro vysoké školy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 156–157.

Článek
Dubský, Josef. L'inversion en espagnol. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 111–122.

Článek
Beneš, Pavel. Étude sur la position de l'épithète en roumain. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 94–110.

Článek
Chloupek, Jan. K podstatě lidového nářečí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 133–135.