Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1998, vol. 47. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 10 of 10

Article
Háza, Zdeněk. Stav a struktura obyvatel na panství Šternberk ve světle soupisu daně z hlavy z ledna 1691. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, vol. 47, iss. C45, pp. 103–132.

Article
Borovský, Tomáš. Venkovské statky kutnohorských měšťanů v předhusitském období. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, vol. 47, iss. C45, pp. 65–78.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická, 1998, vol. 47, issue C45.

Article
Ctibor Nečas (1933 - 26.7. - 1998). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, vol. 47, iss. C45, pp. 7–19.

Article
Maráz, Karel. Neznámé souvislosti mezi jezdeckými pečetěmi Walrama Lucemburského, Jana Lucemburského a Filipa VI. z Valois. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, vol. 47, iss. C45, pp. 37–49.

Article
Goněc, Vladimír. Ústavněprávní problémy meziválečného Československa a právnická fakulta německé univerzity v Praze : Franz Adler. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, vol. 47, iss. C45, pp. 157–190.

Article
Janák, Jan. Osnova zákona o zprostředkování práce z let 1919-1922 : (věnováno J. Mezníkovi). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, vol. 47, iss. C45, pp. 133–155.

Article
Mezník, Jaroslav. Vlastníci a držitelé hradů a měst na Moravě 1350-1410. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, vol. 47, iss. C45, pp. 51–64.

Article
Krmíčková, Helena. K pramenům Husovy kvestie De sanguine Christi sub specie vini. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, vol. 47, iss. C45, pp. 79–102.

Article
Wihoda, Martin. Geneze městského zřízení na Moravě jako zakladatelské dílo markraběte Vladislava Jindřicha?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, vol. 47, iss. C45, pp. 21–35.