Geneze městského zřízení na Moravě jako zakladatelské dílo markraběte Vladislava Jindřicha?

Title: Geneze městského zřízení na Moravě jako zakladatelské dílo markraběte Vladislava Jindřicha?
Variant title:
  • Die Genesis der Stadtverfassung in Mähren als Gründunsvorhaben des Markgrafs Vladislav Jindřich?
Author: Wihoda, Martin
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, vol. 47, iss. C45, pp. [21]-35
Extent
[21]-35
  • ISSN
    0231-7710
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.