Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická 2002, vol. 51. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 12 of 12

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická, 2002, vol. 51, issue M7.

Article
Oliva, Martin. Mladý paleolit českých zemí: přehled výzkumů a publikací z let 1995-2001. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, vol. 51, iss. M7, pp. 5–21.

Article
Kovárník, Jaromír. Keramické votum z Božic, brázděný vpich a jiná zjištění, aneb, Ján Lichardus má pravdu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, vol. 51, iss. M7, pp. 33–54.

Article
Kuča, Martin, Žákovský, Petr, Smíšek, Kamil. Nové neolitické sídliště šáreckého stupně u Veverské Bítýšky, okr. Brno-venkov. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, vol. 51, iss. M7, pp. 155–160.

Article
Zůbek, Antonín. Středověké přezky v brněnských nálezech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, vol. 51, iss. M7, pp. 123–153.

Article
Obrazová příloha : Tab. I-XII. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, vol. 51, iss. M7, pp. 163–176.

Article
Droberjar, Eduard, Vokáč, Milan. Sídliště z doby bronzové, laténské, římské a slovanské u Strachotic (okres Znojmo). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, vol. 51, iss. M7, pp. 55–76.

Article
Švecová, Renáta. Dva netypické parohové predmety z Pohanska pri Břeclavi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, vol. 51, iss. M7, pp. 83–92.

Article
Hložek, Martin, Kazdová, Eliška. Nálezy grafitu v kultuře s lineární keramikou v Těšeticích-Kyjovicích a řešení otázky jejich provenience. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, vol. 51, iss. M7, pp. 23–31.

Article
Macháček, Jiří, Šabatová, Klára. Archeologická studentská konference - Pohansko 2001. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, vol. 51, iss. M7, pp. 161–162.

Article
Ungerman, Šimon. Konstrukce honosných velkomoravských opasků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, vol. 51, iss. M7, pp. 93–121.

Article
Pleiner, Radomír. Metalografický výzkum velkomoravské kroužkové zbroje z Břeclavi-Pohanska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, vol. 51, iss. M7, pp. 77–81.