Středověké přezky v brněnských nálezech

Title: Středověké přezky v brněnských nálezech
Variant title:
  • Medieval buckles from excavations of Brno
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, vol. 51, iss. M7, pp. [123]-153
Extent
[123]-153
  • ISSN
    1211-6327
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Předkládaná stať je publikačním výstupem autorovy seminární práce vypracované na Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno v roce 1998 (ZŮBEK 1998). Obsah je už tedy jistým způsobem antikvován, přesto by snad ale mohl být případným zájemcům o danou problematiku v jistém smyslu užitečný.