Zůbek, Antonín

Name variants:

Zůbek, Antonín (preferred)
Content type
Displaying 1 - 11 of 11.

Article
Zůbek, Antonín. Archeologické projevy středověké a raně novověké zástavby první předměstské čtvrti v Brně. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 1, pp. 289–311.

Article
Golec, Martin; Vlčková, Jitka; Zůbek, Antonín. Bibliografický přehled archeologických prací SPFFBU E1-40 (1956-1995). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 1996, vol. 45, iss. M1, pp. 111–139.

Chapter
Sedláčková, Lenka; Zůbek, Antonín; Jordánková, Hana. Doklady hrnčířské výroby v Brně. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, pp. 393–412.

Article
Procházka, Rudolf; Kováčik, Peter; Zůbek, Antonín. Nové poznatky k vývoji opevnění olomouckého hradu v raném a vrcholném středověku. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 197–213.

Article
Zůbek, Antonín. Středověké přezky v brněnských nálezech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, vol. 51, iss. M7, pp. 123–153.

Article
Zůbek, Antonín. Vývoj historické zástavby parcely č. 1149/3 při Kopečné ulici v Brně. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 345–362.

Article
Zůbek, Antonín. Vývoj historické zástavby parcely někdejšího domu č. 24 na Kopečné ulici v Brně. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 1, pp. 71–93.

Article

Article
Zůbek, Antonín. Výsledky archeologických výzkumů v zahradách někdejšího kláštera Hortus regis na Starém Brně. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 595–615.

Book
Gregerová, Miroslava; Hložek, Martin; Holub, Petr; Jordánková, Hana; Loskotová, Irena; Měchurová, Zdeňka; Nosek, Vojtěch; Sedláčková, Lenka; Tymonová, Markéta; Jagosz-Zarzycka, Zofia; Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021