Advanced search

Searching in title Новая русистика 2020, vol. 13. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 21 of 21

Issue
Новая русистика, 2020, vol. 13, issue 1.

Issue
Новая русистика, 2020, vol. 13, issue 2.

Article
Pospíšil, Ivo. Leskov podruhé v Brně. Новая русистика. 2020, vol. 13, iss. 1, pp. 72–74.

Article
Paučová, Lenka. Saint Petersburg and Dostoyevsky's Diary of a Writer : on the edge of a literary genre. Новая русистика. 2020, vol. 13, iss. 1, pp. 45–54.

Article
Brandner, Aleš. К вопросу о наименованиях женских лиц в русском языке. Новая русистика. 2020, vol. 13, iss. 1, pp. 5–15.

Article
Klapka, Jiří, Odarčenko, Michail. Jaroslav Vávra jubilující. Новая русистика. 2020, vol. 13, iss. 1, pp. 69–72.

Article
Pospíšil, Ivo. Jurij Bondarev jako ruský fenomén a představitel epochy. Новая русистика. 2020, vol. 13, iss. 1, pp. 55–59.

Article
Kostincová, Jana. Dora Vey lives and works in St. Petersburg : Russian poetry written by people and algorithms. Новая русистика. 2020, vol. 13, iss. 1, pp. 37–43.

Article
Pospíšil, Ivo. Umělecké dílo jako spolutvůrce (literární) teorie. Новая русистика. 2020, vol. 13, iss. 1, pp. 63–67.

Article
Sováková, Jana. Příspěvek k rusko-českým literárním vztahům. Новая русистика. 2020, vol. 13, iss. 1, pp. 61–62.

Article
Pospíšil, Ivo. Návraty k textologii a genezi textu. Новая русистика. 2020, vol. 13, iss. 2, pp. 64–70.

Article
Vágnerová, Marta. Sborník příspěvků z brněnského kolokvia k poctě prof. Stanislava Žaži. Новая русистика. 2020, vol. 13, iss. 2, pp. 61–64.

Article
Hashemi, Michaela. Výjimečný divadelní počin: Mejerchold : (představení Divadelního Studia Marta Janáčkovy Akademie múzických umění). Новая русистика. 2020, vol. 13, iss. 2, pp. 53–57.

Article
Kapičiak, Jakub. Tracing Dmitrij Prigov in contemporary Russia : preliminary remarks on postmodern (dis)continuity. Новая русистика. 2020, vol. 13, iss. 2, pp. 5–18.

Article
Špačeková, Zina. Когда слова могут оказаться нашими врагами.... Новая русистика. 2020, vol. 13, iss. 2, pp. 70–72.

Article
Brandner, Aleš. Philologia Rossica. Новая русистика. 2020, vol. 13, iss. 2, pp. 59–61.

Article
Andrejs, René. Московский период Йиржи Вайла. Новая русистика. 2020, vol. 13, iss. 2, pp. 43–52.