Advanced search

Searching in title Studia philosophica 2018, vol. 65. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 19 of 19

Article
Židková, Klára. Dialog podle Viléma Flussera: prostřednictvím Martina Bubera k novým technologiím. Studia philosophica. 2018, vol. 65, iss. 1-2, pp. 7–28.

Article
Zouhar, Jan. [Pavličíková, Helena. František Mareš: od fyziologie k filosofii]. Studia philosophica. 2018, vol. 65, iss. 1-2, pp. 117–119.

Article
Čadek, Ondřej. [Librová, Hana. Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti]. Studia philosophica. 2018, vol. 65, iss. 1-2, pp. 133–138.

Article
Dokulil, Miloš. Filosofie "s dnešním odstupem času": stále ještě jako racionálně kýžený projekt?. Studia philosophica. 2018, vol. 65, iss. 1-2, pp. 83–89.

Article
Redakce časopisu Studia philosophica. K devadesátým narozeninám filosofa Miloše Dokulila. Studia philosophica. 2018, vol. 65, iss. 1-2, pp. 81–82.

Article
Zouhar, Jan. Cesta do Ruska. Studia philosophica. 2018, vol. 65, iss. 1-2, pp. 101–104.

Article
Holzbachová, Ivana. [Geiselberger, Heinrich, ed. Velký regres: mezinárodní rozprava o duchovní situaci dneška]. Studia philosophica. 2018, vol. 65, iss. 1-2, pp. 120–126.

Article
Zouhar, Jan. Tři setkání s Jiřinou Popelovou. Studia philosophica. 2018, vol. 65, iss. 1-2, pp. 29–35.

Article
Holzbachová, Ivana. Dva názory na blízkou budoucnost (Hervé Juvin contra Gilles Lipovetsky). Studia philosophica. 2018, vol. 65, iss. 1-2, pp. 45–61.

Article
Petrželka, Josef. Editorial. Studia philosophica. 2018, vol. 65, iss. 1-2, pp. 5.

Article
Holzbachová, Ivana. [Hroch, Miroslav. Hledání souvislostí: eseje z komparativních dějin Evropy]. Studia philosophica. 2018, vol. 65, iss. 1-2, pp. 127–132.

Article
Studia philosophica. Studia philosophica. 2018, vol. 65, iss. 1-2, pp. 140–141.

Article
Gabriel, Jiří. Brněnská léta Jana Steklíka : Janu Steklíkovi na rozloučenou. Studia philosophica. 2018, vol. 65, iss. 1-2, pp. 91–99.

Article
Brázdil, Jan. [Labuda, Pavol. Úvod do antickej filozofie I. Zrod a vývoj ranej gréckej filozofie]. Studia philosophica. 2018, vol. 65, iss. 1-2, pp. 115–116.

Article
Zouhar, Jan. [Krob, Josef. Co je to čas? Lekce z filozofie]. Studia philosophica. 2018, vol. 65, iss. 1-2, pp. 105–106.

Article
Biháryová, Barbara. Analýza populizmu podľa Ernesta Laclaua. Studia philosophica. 2018, vol. 65, iss. 1-2, pp. 63–79.

Article
Gabriel, Jiří. [Funda, Otakar Antoň. K filosofii náboženství]. Studia philosophica. 2018, vol. 65, iss. 1-2, pp. 107–114.

Article
Zouhar, Jan. Korespondence Jiřiny Popelové s Robertem Konečným z let 1931–1936. Studia philosophica. 2018, vol. 65, iss. 1-2, pp. 37–44.

Issue
Studia philosophica, 2018, vol. 65, issue 1-2.