Advanced search

Searching in title Opera Slavica 2006, vol. 16. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 72

Article
Kubišová, Hedviga. Synchrónny a diachrónny výskum antroponým v turčianskej obci Belá-Dulice. Opera Slavica. 2006, vol. 16, iss. 2, pp. 25–32.

Article
Brandner, Aleš. [Lingua et communicatio in sphaera mercaturae: Bohemica - Britannica - Germanica - Rossica - Ostraviensia]. Opera Slavica. 2006, vol. 16, iss. 2, pp. 60–62.

Article
Zahrádka, Miroslav. Poznámka o dvou publikacích z bývalé Jugoslávie. Opera Slavica. 2006, vol. 16, iss. 3, pp. 57–58.

Article
Pospíšil, Ivo. Ukrajinská "genderová" perspektiva. Opera Slavica. 2006, vol. 16, iss. 3, pp. 58–59.

Article
Lebeda, Josef. České polonofilství a srbofilství v 19. století v několika krátkých poznámkách. Opera Slavica. 2006, vol. 16, iss. 3, pp. 36–38.

Article
Zelenka, Miloš. Teorie meziliterárního procesu v kontextu současné slovenské komparatistiky. Opera Slavica. 2006, vol. 16, iss. 3, pp. 1–7.

Article
Zločevskaja, Alla Vladimirovna. "Камера обскура" и "Смех в темноте" : один сюжет - два разных романа. Opera Slavica. 2006, vol. 16, iss. 3, pp. 22–30.

Article
Pospíšil, Ivo. Genrich Sapgir, underground, sovětský literární život a ruská židovská literatura. Opera Slavica. 2006, vol. 16, iss. 3, pp. 63–65.

Article
Zelenková, Anna. Po stopách genológie a fenomenológie v ruskej literatúre a ruskej literárnej vede. Opera Slavica. 2006, vol. 16, iss. 3, pp. 50–51.

Article
Madecki, Roman, Pospíšil, Ivo. Stan i przemiany brneńskiej polonistyki (na marginesie artykułu B. Bakuły: "Polonistyka po sąsiedzku..."). Opera Slavica. 2006, vol. 16, iss. 3, pp. 45–49.

Article
Kšicová, Danuše. Za Světlou Mathauserovou. Opera Slavica. 2006, vol. 16, iss. 3, pp. 55–56.

Article
Petrus, Pavol. Pražákova životná aktivita v obraze a reflexii. Opera Slavica. 2006, vol. 16, iss. 3, pp. 66–67.

Article
Pospíšil, Ivo. Teoretická konstrukce a naplněnost kontextu : (in margine "nové západní literárněvědné rusistiky"). Opera Slavica. 2006, vol. 16, iss. 3, pp. 31–36.

Article
Maksimović, Goran. Развојни токови љубавне лирике српског романтизма. Opera Slavica. 2006, vol. 16, iss. 3, pp. 8–21.

Article
Pospíšil, Ivo. Židé, střední Evropa a SSSR v zrcadle paměti. Opera Slavica. 2006, vol. 16, iss. 3, pp. 67–68.

Article
Dohnal, Josef, Pospíšil, Ivo. Brněnské mezinárodní vědecké sympozium Problémy poetiky. Opera Slavica. 2006, vol. 16, iss. 3, pp. 52–55.

Article
Pospíšil, Ivo. Slovenský jazyk a literatura v slovanských souvislostech. Opera Slavica. 2006, vol. 16, iss. 2, pp. 51–53.

Article
Kesner, Jindřich. Narozeniny PhDr. Jany Ruferové, Ph.D.. Opera Slavica. 2006, vol. 16, iss. 2, pp. 49–50.