Komparatívne štúdium rozprávky v medziliterárnom kontexte : (prezentácia publikácie Slovenské ľudové rozprávky I.-III. a odborný seminár o osobnosti a diele prof. Franka Wollmana)

Title: Komparatívne štúdium rozprávky v medziliterárnom kontexte : (prezentácia publikácie Slovenské ľudové rozprávky I.-III. a odborný seminár o osobnosti a diele prof. Franka Wollmana)
Source document: Opera Slavica. 2006, vol. 16, iss. 3, pp. 59-63
Extent
59-63
  • ISSN
    1211-7676
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Slovenské ľudové rozprávky: výber zápisov z rokov 1928-1947. Vyd. 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1993-2004. 3 sv.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.