[Lamprecht, Arnošt. Vývoj fonologického systému českého jazyka]

Title: [Lamprecht, Arnošt. Vývoj fonologického systému českého jazyka]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 139-140
Extent
139-140
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Lamprecht, Arnošt. Vývoj fonologického systému českého jazyka. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1966. 105 s.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.