Nové výrazy předložkové povahy v češtině a ruštině

Variant title
Новые выражения характера предлога в чешском и русском языках
Author: Jelínek, Milan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. [47]-58
Extent
[47]-58
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document