[Вородина, М.А. Историческая морфология французского языка: от синтеза к анализу: пособие для студентов факультета французского языка, педагогических институтов: на французском языке]

Title: [Вородина, М.А. Историческая морфология французского языка: от синтеза к анализу: пособие для студентов факультета французского языка, педагогических институтов: на французском языке]
Transliterated title
[Vorodina, M.A. Istoričeskaja morfologija francuzskogo jazyka: ot sinteza k analizu: posobije dlja studentov fakul'teta francuzskogo jazyka, pedagogičeskich institutov: na francuzskom jazyke]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 153-154
Extent
153-154
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Вородина, М. А. Историческая морфология французского языка: от синтеза к анализу: пособие для студентов факультета французского языка, педагогических институтов: на французском языке. Москва, 1965.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.