Narativní způsoby a typ vypravěče v románech M. Viewegha

Variant title
Narative modes and types of narrator of M. Viewegh's novels
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, vol. 46, iss. A45, pp. [111]-118
Extent
[111]-118
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document