K problematice klasifikace ilokučních aktů (I)

Variant title
To the problem of classification of illocutionary acts (I)
Author: Grepl, Miroslav
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, vol. 46, iss. A45, pp. [55]-62
Extent
[55]-62
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document