Valence českých sloves

Variant title
Valency of Czech verbs
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, vol. 46, iss. A45, pp. [41]-54
Extent
[41]-54
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document