[Horecký, Ján. Morfematická struktura slovenčiny]

Title: [Horecký, Ján. Morfematická struktura slovenčiny]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, vol. 15, iss. A14, pp. 194-196
Extent
194-196
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Horecký, Ján. Morfematická struktura slovenčiny. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1964. 194 s.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.