[Jakobson, Roman. Essais de linguistique générale]

Title: [Jakobson, Roman. Essais de linguistique générale]
Author: Spitzová, Eva
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, vol. 15, iss. A14, pp. [175]-178
Extent
[175]-178
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Jakobson, Roman. Essais de linguistique générale. Paris: Les éditions de minuit, 1963. 260 s.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.