Východomoravské věty typu "było vdołky"

Title: Východomoravské věty typu "było vdołky"
Variant title
Восточноморавские предложения типа "było vdołky"
Contributor
Mrázek, Roman (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, vol. 10, iss. A9, pp. [105]-112
Extent
[105]-112
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language