Adjektivní přívlastek jako střídný prostředek vedlejší věty v obrozenském odborném stylu

Variant title
Das Adjektivattribut als Konkurrenzmittel des Nebensatzes im Stil der Fachliteratur in der Zeit der tschechischen Wiedergeburt
Author: Jelínek, Milan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, vol. 20, iss. A19, pp. 55-63
Extent
55-63
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document