Současný stav nářečí v Drahoníně na Tišnovsku

Variant title
Das zeitgenössische Stadium der Mundart in der Gemeinde Drahonín in Tischnowitzer Gegend
Author: Fic, Karel
Contributor
Christová, Anna (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, vol. 20, iss. A19, pp. 179-189
Extent
179-189
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
V článku podávám stručnou charakteristiku tradičního nářečí obce Drahonín a snažím se postihnout nejvýraznější tendence jeho vývoje.
Summary language
Document