Общие русские и чешские названия растений

Title: Общие русские и чешские названия растений
Transliterated title
Obščije russkije i češskije nazvanija rastenij
Variant title:
  • Noms de plantes communs en russe et en tchèque
  • Jména rostlin společná v ruštině a češtině
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, vol. 20, iss. A19, pp. 97-109
Extent
97-109
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.