Sobre la adjetivación en el español

Variant title
O adjektivizaci ve španělštině
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, vol. 20, iss. A19, pp. 31-38
Extent
31-38
Type: Article
Language
Spanish
License: Not specified license
Summary language
Document