Some notes on the difference between the present perfect and the simple past in English and in Italian

Variant title
Několik poznámek k rozdílu mezi předpřítomným a jednoduchým minulým časem v angličtině a v italštině
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, vol. 20, iss. A19, pp. 161-178
Extent
161-178
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Summary language
Document