K významové konfrontaci předložek s (se) a c (co)

Variant title
К семантическому сопоставлению предлогов s (sе) и c (cо)
Author: Hejč, Ladislav
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, vol. 20, iss. A19, pp. 205-214
Extent
205-214
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document