[Štolc, Jozef et al. Atlas slovenského jazyka. I, Vokalizmus a konsonantizmus]

Author: Balhar, Jan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, vol. 20, iss. A19, pp. 235-237
Extent
235-237
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Štolc, Jozef et al. Atlas slovenského jazyka. I, Vokalizmus a konsonantizmus. Časť 1, Mapy. Bratislava: Slov. akadémia vied, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, 1968. 303 s.
Štolc, Jozef et al. Atlas slovenského jazyka. I, Vokalizmus a konsonantizmus. Časť 2, Úvod, kometáre, materiály. 1. vyd. Bratislava: Vydav. Slov. ak. vied, 1968. 199 s.
Document