Infinitivní věty exhortativní v češtině

Variant title
Exhortativsätze im Tschechischen
Contributor
Poljakov, M. (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, vol. 20, iss. A19, pp. 199-203
Extent
199-203
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document