[The linguistic turn: recent essays in philosophical method. Edited by Richard Rorty]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1975, vol. 22, iss. A21, pp. 133-135
Extent
133-135
Type: Review
Language
French
License: Not specified license
Document