[Улуханов, Игорь Степанович. О языке Древней Руси]

Author: Brandner, Aleš
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1975, vol. 22, iss. A21, pp. 131-133
Extent
131-133
Type: Review
Language
Russian
License: Not specified license
Document