[Čechová, Marie et al. Současná česká stylistika]

Title: [Čechová, Marie et al. Současná česká stylistika]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2004, vol. 53, iss. A52, pp. 220-221
Extent
220-221
  • ISSN
    0231-7567
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Čechová, Marie et al. Současná česká stylistika. Vyd. 1. Praha: ISV, 2003. 342 s. Jazykověda. ISBN 80-86642-00-3.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.