Dodatek k soupisu prací Stanislava Žaži

Title: Dodatek k soupisu prací Stanislava Žaži
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2004, vol. 53, iss. A52, pp. 180-181
Extent
180-181
  • ISSN
    0231-7567
Type: Bibliography
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • Soupis prací za léta 1952-1989 byl publikován ve SPFFBU A 37-38, 1989-1990, s. 24-29, za léta 1990-1999 ve SPFFBU A 47,1999, s. 198-201.