Dodatek k soupisu prací Mirka Čejky : (navazuje na SPFFBU A 37-38,1989-1990, s. 9-14)