Une tautologie toponymique

Title: Une tautologie toponymique
Variant title
Toponymická tautologie
Author: Beneš, Pavel
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. [43]-46
Extent
[43]-46
Type: Article
Language
French
License: Not specified license
Summary language