[Kiparski, Valentin. Der Wortakzent der russischen Schriftsprache]

Title: [Kiparski, Valentin. Der Wortakzent der russischen Schriftsprache]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 246-248
Extent
246-248
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Kiparski, Valentin. Der Wortakzent der russischen Schriftsprache. Heidelberg: C. Winter, 1962. 396 s. Sammlung slavischer Lehr- und Handbücher, neue Folge.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.