Ruské responze českých slabikotvorných konsonantů r̥, l̥

Title: Ruské responze českých slabikotvorných konsonantů r̥, l̥
Variant title:
  • Русские параллели чешских слогообразующих плавных согласных r̥, l̥
    • Russkije paralleli češskich slogoobrazujuščich plavnych soglasnych r̥, l̥
Author: Brandner, Aleš
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. [21]-29
Extent
[21]-29
  • ISSN
    0068-2705
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.