Ударное русское e и историческое объяснение его современной реализации e/o : (переход 'e > 'o в русском языке)

Title: Ударное русское e и историческое объяснение его современной реализации e/o : (переход 'e > 'o в русском языке)
Transliterated title
Udarnoje russkoje je i istoričeskoje ob"jasnenije jego sovremennoj realizacii je/o : (perechod 'je > 'o v russkom jazyke)
Variant title:
  • Ruské přízvučné e a historický výklad jeho dnešní realizace e/o : (změna 'e > 'o v ruském jazyce)
Author: Blatná, Renata
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. [31]-38
Extent
[31]-38
  • ISSN
    0068-2705
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.