Ruská předložka "внe" v užití odlišném od češtiny

Title: Ruská předložka "внe" v užití odlišném od češtiny
Variant title:
  • Русский предлог "вне" употреблении не сходном с чешским языком
    • Russkij predlog "vne" upotrebleniji ne schodnom s češskim jazykom
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. [57]-60
Extent
[57]-60
  • ISSN
    0068-2705
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.