[Blažev, Blažo. Употребление конструкций направления и места в современном русском языке]

Title: [Blažev, Blažo. Употребление конструкций направления и места в современном русском языке]
Transliterated title
[Blažev, Blažo. Upotreblenije konstrukcij napravlenija i mesta v sovremennom russkom jazyke]
Author: Šturala, Jan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 160-161
Extent
160-161
  • ISSN
    0068-2705
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Blažev, Blažo. Употребление конструкций направления и места в современном русском языке. Sofija: Narodna prosveta, 1975. 355 s.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.