Русские названия лиц с суффиксами -щик/-чик, -льщик и их чешские эквиваленты

Title: Русские названия лиц с суффиксами -щик/-чик, -льщик и их чешские эквиваленты
Transliterated title
Russkije nazvanija lic s suffiksami -ščik/-čik, -l'ščik i ich češskije èkvivalenty
Variant title:
  • Ruské názvy osob s příponami -щик/-чик, -льщик a jejich ekvivalenty v češtině
Author: Vacek, Jiří
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, vol. 41, iss. A40, pp. [117]-134
Extent
[117]-134
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.