Expresívně stylistické aspekty sémantizace okazionalismů s cizojazyčnými elementy v současné ruské a české publicistice

Title: Expresívně stylistické aspekty sémantizace okazionalismů s cizojazyčnými elementy v současné ruské a české publicistice
Variant title:
  • Экспрессивно-стилиcтические аспекты окказионализмов с иноязычными элементами в современной русской и чешской публицистике
    • Èkspressivno-stilističeskije aspekty okkazionalizmov s inojazyčnymi èlementami v sovremennoj russkoj i češskoj publicistike
Author: Gazda, Jiří
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, vol. 41, iss. A40, pp. [109]-115
Extent
[109]-115
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.