Zum ie. Wechsel Media : Media aspirata

Title: Zum ie. Wechsel Media : Media aspirata
Variant title:
  • K problému indoevropského střídání media : media aspirata
    • K probleme indoevropejskogo čeredovanija medija : medija aspirata
  • К проблеме индоевропейского чередования медия : медия аспирата
    • K probleme indoevropejskogo čeredovanija medija : medija aspirata
Author: Erhart, Adolf
Contributor
Mrázek, Roman (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. [5]-18
Extent
[5]-18
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.