A1

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Year: 1952
Volume: 1
Issue: A1
Publication year
1952
hidden section Úvodní slovo
Title Document
Úvodní slovo | [3]–4
Trávníček, František
PDF
Články
Title Document
Malíř Leonardo da Vinci | [5]–11
Novák, Mirko
PDF
Objektivismus a kosmopolitismus v naší jazykovědě | [12]–25
Trávníček, František
PDF
Několik poznámek o pojmech slovní spojení, větná dvojice a syntagma | [26]–57
Bauer, Jaroslav
PDF
K otázce základního slovního fondu v českém jazyce | [58]–81
Lamprecht, Arnošt
PDF
Česká a slovenská slovesa s příponovým s | [82]–93
Machek, Václav
PDF
K nářeční diferenciaci východní poloviny Hranického okresu | [94]–107
Skulina, Josef
PDF
K problematice novinářského jazyka | [108]–120
Večerka, Radoslav
PDF
Foném h/χ ve vývoji angličtiny | [121]–135
Vachek, Josef
PDF
Latinské výrazy pro pojem práce | [136]–165
Novotný, František
PDF
K významu a etymologii rumunského slovesa a se oţărî | [166]–168
Beneš, Pavel
PDF
Z prací ústavů
Title Document
Dialektologická bádání na brněnské Filosofické fakultě | [169]–176
Kellner, Adolf
PDF
Diskuse
Title Document
Jazyk a t. zv. hudební mluva | [177]–179
Novák, Mirko
PDF
Překládat, nepřekládat? | 179–180
Gregor, Alois
PDF
Recense a referáty
Title Document
[Letz, Belo. Gramatika slovenského jazyka] | 180–184
Gregor, Alois
PDF
[Blanár, Vincent. Bibliografia jazykovedy na Slovensku v rokoch 1939-1947] | 184–185
Gregor, Alois
PDF
[Frings, Theodor; Schieb, Gabriele. Drei Veldekestudien: Das Veldekeproblem, Der Eneideepilog, Der beiden Stauferpartien] | 186–187
Zatočil, Leopold
PDF
Sovětský přehled dějin islandské literatury | 187–189
Zatočil, Leopold
PDF
Zprávy
Title Document
Názvy řek svěděctvím v prvotním rozsahu indoevropského osídlení v Evropě | 189–190
Lamprecht, Arnošt
PDF
Zprávy germanistické | 190–194
Zatočil, Leopold
PDF