Всеобщие, философские грамматики в России

Title: Всеобщие, философские грамматики в России
Transliterated title
Vseobsščije, filosofskije grammatiki v Rossiji
Variant title:
  • Obecné, filozofické gramatiky v Rusku
Author: Brandner, Aleš
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. [147]-154
Extent
[147]-154
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.