[Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Skladba spisovné češtiny]

Title: [Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Skladba spisovné češtiny]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. A37-38, pp. 165-170
Extent
165-170
  • ISSN
    0231-7567
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Skladba spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: SPN, 1986. 474 s.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.