[Grochowski, Maciej. Polskie partykuły: składnia, semantyka, leksykografia]

Title: [Grochowski, Maciej. Polskie partykuły: składnia, semantyka, leksykografia]
Author: Čejka, Mirek
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. A37-38, pp. 170-173
Extent
170-173
  • ISSN
    0231-7567
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Grochowski, Maciej. Polskie partykuły: składnia, semantyka, leksykografia. Wrocław: Ossolineum, 1986. 151 s. Prace Instytutu jȩzyka polskiego; T. 62.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.